top of page

Dr. Muhammed Ömer Nazar

1989 yılında Türkiye’ye ve gelmiş ve 1990 yılında Türk vatandaşlığına geçmiştir. 1995-1997 yılları arasında, Suudi Arabistan'daki Cidde Hastanesinin talebi üzerine gittiği Suudi Arabistan'da, 2,5 yıl görev yapmış, dalga(frekans) tedavisi üzerine araştırmalarda bulunmuştur. 1998 yılında tekrar Türkiye’ye dönen yazar, bu tarihten itibaren Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Fen Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümünde akademisyen olarak çalışmaya başlamıştır.

2002'de Bioşifa isimli kitabını hazırlayıp yayınlayan yazar, 2010-2014 yılları arasında böbrek taşları üzerine yaptığı araştırmalını kitaplaştırmış ve yayınlamıştır. 2015 yılında Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nden emekli olan yazar, 2016 yılında, Japonya'dan gelen davet üzerine gittiği Tokyo ve Toyaka Üniversitelerinde verdiği konferans ile Japonya'da Geleneksel Uygur Tıbbı Merkezi'nin kurulmasına öncülük etmiştir.

2017 yılı aralık ayında, Tokyo Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Gelen"81 Tıp üzerine yapılan kongreye konuşmacı olarak davet edilmiş ve burada tebliğini sunmuştur. Aynı tarihte, Japonya'da, kanser tedavisi ve kanser ilacı araştırma-geliştirme üzerine hazırlanan bir projeye araştırmacı ve danışman olarak davet edilmiştir.

Halen Bakırköy’deki özel muayenehanesinde çalışmaya devam etmektedir. Hayatını incelersek; 1976 yılında Sincan (Xinjiang) Tıp Fakültesi’nden mezun olmuş ve bu mezuniyetinin ardından aynı üniversitede öğretim görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır. 1977 yılında, yeni kurulan Urumçi Uygur Tababeti Hastanesinin talebi üzerine, burada araştırmacı ve hekim olarak göreve başlamıştır.

1978'de aynı hastanede hem iç Hastalıklar Bölümü Başkanlığı hem de Başhekimlik görevini üstlenen ve bu görevlerini 1989 yılına kadar sürdüren M. Ömer Nam, araştırmalarına devam ederken, diğer yandan da doktorlara mukayeseli tıp (aynı hastalığın modern tıp bilgisine göre tedavisinin, tabii ilaçlarla tedavisinin ve perhizle tedavisinin karşılaştırılması) üzerine uygulamalı dersler vermeye başlamıştır. 

Araştırmalarını ise özellikle modern tıpta, tedavisi iyi sonuçlar vermeyen hastalıklar üzerine yoğunlaştırmıştır. Üzerine araştırma yaptığı hastalıkların başında; vitiligo, sedef, astım, alerjik hastalılar gelmektedir. 1978 yılında Uygur Tıp Tarihi isimli ilk eserini yazmış, kitap Uygurca ve Çince olarak yayınlanmıştır. Bu çalışması, Çin Halk Cumhuriyeti sınırları içerisinde, genç yazarlar dalında ikinci başarılı çalışma olarak seçilmiştir.

1983 yılında Uygur Tıp Ansiklopedisi'nin tarih, sinir sistemi hastalıkları ve şeker hastalığı bölümlerini yazmıştır. Öte yandan, Uygur Tababet ilmi konusunda doktorlara eğitimler vermeye devam etmiştir. 1986 yılında Şeker hastalığı konusundaki kitabını, 1987 yılında da “insanların Mizaçları ve Karakter Hastalıkları” kitabını hazırlamış ve her ikisini de Uygurca olarak yayınlamıştır. 1986 yılında, Çin Halk Cumhuriyeti yasalarına göre Profesörlük derecesinin alınması için 54 yaş sınırı olmasına rağmen özel bir yasayla, 36 yaşında, üç ayrı sınavı başarıyla geçmesi neticesinde, üç tıp dalında birden (modern tıp, Çin tıbbı, geleneksel Uygur tıbbı) Profesörlük unvanına layık görülmüştür. 1987 yılında ilmi çalışmalarını geliştirmek ve amacıyla, Çin Devleti tarafından görevli olarak, Japonya'ya gitmiş; 'Çocuklarda Zekâ Teşhisi' konusunda çalışmalarda bulunmuştur.

İlk ve orta öğrenimi;

1958 yılında başladığı ilköğrenimini, üstün zekâsı nedeniyle sınıf atlatılması neticesinde

1961 'de tamamlamış. 1968 'de ise ortaöğrenimi birincilikle tamamlamıştır. M. Ömer Nazar, 5 Kasım 1952'de, Urumçi-Uygur bölgesi, Hoten ili, Aksaray kasabasında, 5 nesildir hekimlik mesleğini icra eden bir ailede, dünyaya gelmiştir. Evli olup, üç çocuk babasıdır. Uygurca, Türkçe, Arapça (Tıp literatürü ve gündelik lisan) ve Çince (Tıp literatürü ve gündelik lisan) lisanlarını bilmenedir.

Eğitimler

1- Xingiang Tıp Üniversitesi

 (Tıp Fakültesi 1976)

2-Xingiang Tıp Üniversitesi (Dahiliye Uzmanlık 1978)

3-Xingiang Tıp Üniversitesi ( Doçentlik 1982) 

4-Xingiang Tıp Üniversitesi 

(Modern Tıp ve Uygur Tıbbı Profesör 1988)

bottom of page